中间代代表作

中间代代表作

Beijing United Publishing Company, (Mainland China)

June 2012

By multiple authors

Contents:

Chuzuche Siji by Xue Yiwei
Xingqitian Zaoshang de Yuanzu by Miao Wei
Anyang by Feng Tang
Ni Jinhua de Tai Kuaile by Ah Ding
Sishi Wuya Aozhan Ji by Lu Nei
Gong Sheng Yu Cai Xia by Li Shuaijiang
Zhangzhe Hupi Banwen de Shaonian by Chai Chunya
Shengdanjie Kuaile by Wa Dang
Xianzhi by A Yi
Xiaozhen Yejing by Cao Kou