[Poems by Yi Lei] (lit. Poems by Yi Lei)

Poem by Yi Lei.

Translations:

Poems by Yi Lei

Translated by Amanda Halliday

Publications

Poems by Yi Lei Pathlight: New Chinese Writing Sept. 2014 Mainland China