Paper Republic: Chinese Literature Matters

小城故事

Publications

小城故事

Shenghuo/Duzhe/Xinzhi - Sanlian Shudian, (Mainland China)

Oct. 2013

By Li Jingrui

Contents:

Chenmo de Dongtian
Sizhe
Gaogenxie Shang
Yueguang xia de Lu
Chaoshi de Yanhua
Shangxin Liangpipu zhi Ge
Er Ge
Chaguan
Mai Maoxian de Nüren
Anshang de Gesheng
Yan Cheng
Xiaocheng