Paper Republic: Chinese Literature Matters

鸟看见我了

Publications

鸟看见我了

Baihuazhou Art and Literature Publishing House, (Mainland China)

Nov. 2011

By A Yi

Contents:

Yiwai Sharen Shijian
Xiaoren
Xianzhi
Niao Kanjian Wo le
Yinshi
Bahe
Feicui Yizi
Huoxing
Liang Sheng
Qingrenjie Baozha An