Chinese Fiction Writers, 1950-2000

Novel by unknown.

Edited by Thomas Moran and Ye (Dianna) Xu.

Contents (from NCSU Libraries Online Catalogue):
Introduction -- Bai Xianjong (1937- ) -- Steven L. Riep
Can Xue (1953- ) -- Todd Foley -- Chen Ran (1962- ) -- Nathaniel Isaacson -- Chen Yingzhen (1937- ) -- Christopher Lupke -- Chi Li (1957- ) -- Rui Kunzi -- Feng Jicai (1942- )
Roland Altenburger -- Gao Xingjian (1940- ) -- Thomas Moran -- Ge Fei (1964- ) -- Paola Iovene -- Han Shaogong (1953- ) -- Zhang Jingyuan -- Huang Chunming (1935- ) -- Christopher Lupke -- Jia Pingwa (1952- ) -- Yiyan Wang -- Jin Yong -- (1924- ) -- Weijie Song -- Li Ang (1952- ) -- Rosemary M. Haddon -- Li Qiao (1934- ) -- Bert M. Scruggs -- Li Yongping (1947- ) -- Tee Kim Tong -- Liu Heng (1954- ) -- Thomas Moran -- Ma Yuan (1953- ) -- Rong Cai -- Mo Yan (1955- ) -- Andrea Riemenschnitter -- Qidengsheng (1939- ) -- Chao-mei Tu -- Shi Tiesheng (1951-2010) -- Bert M. Scruggs -- Wang Anyi (1954- ) -- Bai Di -- Wang Meng (1934- ) -- Donghui He -- Wang Shuo (1958- ) -- Rosa Lombardi -- Wang Wenxing (1939- ) -- Carles Prado-Fonts -- Wang Zengqi (1920-1997)
Steven Day -- Yan Lianke (1958- ) -- Jiang Chenxin -- Yu Hua (1960- ) -- Anne Wedell-Wedellsborg -- Zhang Chengzhi (1948- ) -- Xinmin Liu -- Zhang Jie (1937- ) -- Eva Shan Chou -- Zhang Xianliang (1936- ) -- Philip F. Williams -- Zheng Yi (1947- ) -- Perry Link -- Zhong Lihe (1915-1960) -- Terence Russell -- Zhu Tianwen (1956- ) -- Thomas Moran.

Original Publications:

Chinese Fiction Writers, 1950-2000 Gale, Cengage Learning 2012, December (US)

The Paper Republic database exists for reference purposes only. We are not the publisher of these works, are not responsible for their contents, and cannot provide digital or paper copies.