Chinese Fiction Writers, 1950-2000

Novel by None.

Edited by Thomas Moran and Ye (Dianna) Xu.

Contents (from NCSU Libraries Online Catalogue):
Introduction -- Bai Xianjong (1937- ) -- Steven L. Riep
Can Xue (1953- ) -- Todd Foley -- Chen Ran (1962- ) -- Nathaniel Isaacson -- Chen Yingzhen (1937- ) -- Christopher Lupke -- Chi Li (1957- ) -- Rui Kunzi -- Feng Jicai (1942- )
Roland Altenburger -- Gao Xingjian (1940- ) -- Thomas Moran -- Ge Fei (1964- ) -- Paola Iovene -- Han Shaogong (1953- ) -- Zhang Jingyuan -- Huang Chunming (1935- ) -- Christopher Lupke -- Jia Pingwa (1952- ) -- Yiyan Wang -- Jin Yong -- (1924- ) -- Weijie Song -- Li Ang (1952- ) -- Rosemary M. Haddon -- Li Qiao (1934- ) -- Bert M. Scruggs -- Li Yongping (1947- ) -- Tee Kim Tong -- Liu Heng (1954- ) -- Thomas Moran -- Ma Yuan (1953- ) -- Rong Cai -- Mo Yan (1955- ) -- Andrea Riemenschnitter -- Qidengsheng (1939- ) -- Chao-mei Tu -- Shi Tiesheng (1951-2010) -- Bert M. Scruggs -- Wang Anyi (1954- ) -- Bai Di -- Wang Meng (1934- ) -- Donghui He -- Wang Shuo (1958- ) -- Rosa Lombardi -- Wang Wenxing (1939- ) -- Carles Prado-Fonts -- Wang Zengqi (1920-1997)
Steven Day -- Yan Lianke (1958- ) -- Jiang Chenxin -- Yu Hua (1960- ) -- Anne Wedell-Wedellsborg -- Zhang Chengzhi (1948- ) -- Xinmin Liu -- Zhang Jie (1937- ) -- Eva Shan Chou -- Zhang Xianliang (1936- ) -- Philip F. Williams -- Zheng Yi (1947- ) -- Perry Link -- Zhong Lihe (1915-1960) -- Terence Russell -- Zhu Tianwen (1956- ) -- Thomas Moran.

Original Publications:

Chinese Fiction Writers, 1950-2000 Gale, Cengage Learning 2012, December (US)