An Encounter with General Zhou

Flash fiction by Julie Chiu.