Pai Hsien-yung (1937 – ) 白先勇 Bai Xianyong

 

Original Works

Novels (1)