“You’re stepping on my shadow, please back off,” she said.

Sun Yisheng / Nicky Harman

明年我将衰老

Publications

明年我将衰老

Huacheng Publishing House, (Mainland China)

Jan. 2013

By Wang Meng

Contents:

Qiu zhi Wu
Taiyuan
Xuanyi de Huangwu
Shan Zhong you Liri
Xiao Huzi Aiqing Bianzouqu
Cenji de Huayuan
Mingnian Wo Jiang Shuailao