“You’re stepping on my shadow, please back off,” she said.

Sun Yisheng / Nicky Harman

埋人

Publications

埋人

Jiangsu Art and Literature Press, (Mainland China)

Sept. 1996

By Tie Ning

Contents:

Meiyou Niukou de Hong Chenshan
Run Qiyue
Muxidi
Cunlu Dai Wo Huijia
Mai Ren