Paper Republic: Chinese Literature Matters

鹅与野猪,山鬼

Publications

鹅与野猪,山鬼

Northern Women's and Children Publishing House, (Mainland China)

Dec. 2014

By Xiong Senjiang

Contents:

Zai Lüdian Li
E yu Yezhu
Xiongdi Qingshen
Shuangsheng
Chun Xue
Lingting Nage Ren
Ling Yi Pan Qi
Qisui Ru Xue
Shan Gui
Zai Liushui Gechang de Difang
Zuihou de Chufang
Jiu Zheme Yixiazi, Wo Kaishi Jianfei
Luokong de Buchang
Shuaidiao Yige Hao Guniang
Chucangjian de Qinghua