1966年

1966年

The Oriental Press, (Mainland China)

Oct. 2013

By Wang Xiaoni

Contents:

Puxijin zai Guolu Li
Zuanchu Baicai Jiao de Ren
Liangge Guniang Jin Cheng Kan Dianying
Xin Tudou Jin Cheng Le
Yige Kouxin
Zai Yancong Shang
Laba he Xiangzhang
Jieba
Huochetou
Yan Geli
Qipan