“You’re stepping on my shadow, please back off,” she said.

Sun Yisheng / Nicky Harman

Nan Pai San Shu

南派三叔

MCLC

Pen-name of Xu Lei.